• W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem.

  • interesanci w Wydziale Komunikacji przyjmowani będą tylko po uprzedniej telefonicznej rezerwacji wizyty.

  Umówienie terminu i godziny wizyty odbywać się będzie pod następującymi numerami telefonu:

  - (24) 267-68-22

  - (24) 267-68-26

  w godzinach od 8.00 do 15.00

  Interesanci będą wpuszczani do Urzędu (od strony parkingu) przez pracownika wydziału na ściśle wcześniej umówioną godzinę.

  W obecnej sytuacji zachęcam Państwa również do składania wniosków o zbycie (sprzedaż pojazdu) i nabycie pojazdu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku.

  Jednocześnie informuję, iż w przypadku przekroczenia 30- dniowego terminu na rejestrację, zbycie lub nabycie pojazdu, sprawy dotyczące kar będą rozpatrywane indywidualnie z możliwością ubiegania się o umorzenie.

  Opłaty komunikacyjne należy dokonywać na konto :

  BS „Mazowsze”     31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

  Prawo jazdy – 100,50 zł

  Międzynarodowe prawo jazdy - 35 zł

  Zezwolenie pojazdy uprzywilejowane – 50 zł

  Rejestracja krajowa  pojazdu -180,50 zł

  Rejestracja zagraniczna pojazdu  – 256 zł

  Wymian dowodu – 54,50 zł

  • Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji przyjmować będzie interesantów po uprzednim umówieniu telefonicznym

  tel. 24 267-67-10, 24 267-67-82, 24 267-67-82 w godz. 7.30-15.30

  • Wydział Finansowy informuje, że potwierdzanie wysokości wpłat z tytułu:

  - opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa dostępne jest pod numerem telefonu (24) 267-68-73

  - opłat za wydanie wypisu, wyrysu oraz map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępne jest pod numerem telefonu (24)267-67-90

  • Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, że sprawy z zakresu działania Wydziału będą załatwiane zgodnie ze złożonymi na kancelarii wnioskami umieszczonymi na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl

  Szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonów:

  24 267-67-37; 24 267-67-38; 24 267-67-39; 24 267-67-40

  oraz  za pomocą  poczty elektronicznej:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami, którzy są będą udzielać odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z interesującymi Państwa sprawami, będącymi we właściwości Starosty i przekażą pełną informację na temat wniosków i spraw, będących w toku.

  Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 24267-67-97

  Ponadto przypominamy, iż na stronie internetowej Powiatu Płockiego http://powiat-ploclcpl/ po prawej stronie w zakładce ,,Zobacz jak załatwić sprawę w urzędzie" - dostępne są wzory wniosków oraz informacje o wnioskach.

  • Wydział Architektury i Budownictwa wykonujący zadania z zakresu Prawa budowlanego, (tj. pozwolenia budowę/rozbiórkę, zgłoszenia robót budowlanych, rejestrowanie dzienników budowy, stwierdzanie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę itp.) załatwiać będzie po:
  • złożeniu wniosku wraz w wymaganymi załącznikami na Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku (wnioski do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku bądź w urzędzie - parter budynku),
  • odbiór dokumentacji zostanie ustalony telefonicznie,
  • wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie na budowę zostanie ustalona telefonicznie, i uiścić należy ją na rachunek Starostwa Powiatowego w Płocku Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880,
  • opłatę za dziennik budowy w wysokości 14,50 zł., należy dokonać na rachunek Starostwa Powiatowego w Płocku Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 52 9042 0003 0000 1586 2000 0040 i załączyć do wniosku,
  • udzielanie wszelkich informacji w/w sprawach dokonywane będzie wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, listowny. W związku z tym prosi się wnioskodawców o podanie na wniosku numeru kontaktowego bądź e-maila.

  Przy załatwianiu spraw możliwy kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę z danego terenu:

  Lp.

  Gmina

  Telefon

  kontaktowy

  1

  Bielsk, Łąck, Stara Biała

  267-67-81

  2.

  Nowy Duninów, Drobin, Gąbin, Brudzeń Duży

   

  267-67-61

  3.

  Mała Wieś, Bodzanów, Staroźreby, Słubice, Bulkowo, Wyszogród

  267-67-45

  4.

  Słupno, Radzanowo

  267-67-62

  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Sekretariat: tel. 24 - 267-67-47
  Dyrektor: tel. 24 - 267-67-48
  Zastępca Dyrektora: 24 - 267-67-49

  Referat Geodezji, Kartografii i Katastru:

  1. Kierownik 24 - 267-67-56
  2. Stanowisko opracowania i wydawania dokumentów w zakresie ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy) 24 - 267-68-97
  3. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych 24 - 267-68-99.
  4. Stanowisko obsługi opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków 24 - 267-68-86, 24 - 267-68-98, 24 - 267-67-50.

  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych:

  1. Kierownik 24 - 267-67-54
  2. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 24 - 267-67-52, 24 - 267-67-53, 24 - 267-67-55.
  3. Stanowisko prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie ochrony gruntów rolnych 24 - 267-67-44, 24 - 267-67-47.

  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej:

  interesanci w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przyjmowani będą tylko po uprzedniej telefonicznej rezerwacji wizyty.

  Umówienie terminu i godziny wizyty odbywać się będzie pod następującym numerem telefonu:  (24) 267-68-90 w godzinach od 8.00 do 15.00

  Interesanci wpuszczani będą do Urzędu (od strony ul. Bielskiej) przez pracownika starostwa na ściśle wcześniej umówioną godzinę.

  W obecnej sytuacji zachęcam Państwa do załatwiania wszelkich możliwych spraw drogą elektroniczną (Geoportal, e-mail), a także regulowania należności za pomocą bankowości internetowej.

  1. Kierownik 24 - 267-68-88
  2. Stanowisko opracowania i wydawania dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (map) 24 - 267-68-91
  3. Stanowisko obsługi wykonawców prac geodezyjnych 24-267-68-91, 24-267-68-92
  4. Stanowisko obsługi narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu 24-267-68-95
  5. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej 24-267-68-94
  6. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej w tym weryfikacji operatów technicznych z zakresu geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne 24-267-67-43.
  7. Stanowisko obsługi baz danych mapy numerycznej w tym weryfikacji operatów technicznych z zakresu rozgraniczanie i podziały nieruchomości(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 24 - 267-68-85.
  • Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą sprawować swoją służbę w pokoju nr 16 na parterze. W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego pełnione są całodobowe dyżury, wg. ustalonego na każdy kolejny miesiąc grafiku dyżurów, w czasie których przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach kryzysowych mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na terenie powiatu.

  tel. 608 598 069,  24 267 67 13

  e- mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Centrum Usług Wspólnych w Płocku udziela informacji
   pod nr tel. 24 267-68-72
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku udziela informacji
   pod nr tel. 24 26 76 839 (sekretariat)

  e-mail.:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów informuje, że zasady składania Wniosków o udzielenie pomocy prawnej konsumentowi oraz zasady udzielania porad prawnych ulegają zmianie.

  Wnioski o udzielenie pomocy prawnej należy składać na określonych poniżej zasadach:

  - osobiście - będą przyjmowane wyłącznie w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w godzinach pracy urzędu;

  - przesyłać tradycyjną pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, 09-402 Płock, z dopiskiem: „Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów”;

  - przesyłać drogą elektroniczną (wraz ze skanowanymi załącznikami) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Mieszkańcom powiatu płockiego bezpłatne porady prawne i informacje w sprawach konsumenckich udzielane będą przez Rzecznika i pracowników Biura wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu: 24 267-67-20 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku do odwołania wprowadzamy system telefonicznego kontaktu z doradcami klienta.

  Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone terminy wizyt nie muszą  stawiać się w urzędzie osobiście, co nie zwalnia ich z obowiązku telefonicznego kontaktu  z doradcami.

  Numery telefonów do doradców klienta w PUP Płock:

  • 24 267 46 63
  • 24 267 46 85

  Wszystkie osoby, które mają wyznaczony termin odbioru decyzji w pokoju 3 lub 6- proszone są o niezgłaszanie się do Urzędu. Decyzje zostaną wysłane pocztą wraz z informacją o kolejnym terminie wizyty w PUP.

  Numery telefonów:

  • pokój nr 3 – 24 267 46 57
  • pokój nr 6 – 24 267 46 81

  Od 12.03.2020r. do odwołania prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać telefonicznie lub droga mailową na główny adres urzędu:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Nr telefonów:

  • Informacja w sprawie zasiłków, dodatków aktywizacyjnych : 24 267 46 57,
  • Informacja w sprawie rejestracji, wydawania zaświadczeń: 24 247 46 80,
  • Informacja w sprawie szkoleń: 24 247 46 56,
  • Informacja w sprawie KFS: 24 267 46 45,
  • Informacja na temat dofinasowań dla pracodawców: 24 267 46 65,
  • Informacja w sprawie staży: 24 267 46 73,
  • Informacja dotycząca pośrednictwa, ofert pracy: 24 267 46 85, 24 267 46 63,
  • Informacja dotycząca zatrudnienia cudzoziemców: 24 267 46 64, 24 267 46 48

  Punkt Rejestracji Oświadczeń w Wyszogrodzie: 24 268 18 44

  Rekomendujemy załatwianie spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl, można m.in.:

  • Składać wnioski i oświadczenia w sprawach powierzenia pracy cudzoziemcowi,
  • Dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy,
  • Poinformować o podjęciu pracy lub działalności gospodarczej,
  • Złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny,
  • Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

  W związku z sytuacją nadzwyczajną, wszelką dokumentację prosimy składać na parterze w Kancelarii Ogólnej Starostwa
  – Punkt Obsługi Interesantów

  Za utrudnienia przepraszamy.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok