Gmina Staroźreby

h starozrebyUrząd Gminy w Staroźrebach

Wójt Gminy Kamil Groszewski

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

tel. +48 (24) 266-30-80

fax. +48 (24) 266-30-99

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://starozreby.pl/

Gmina Staroźreby zajmuje powierzchnię 137,6km2 i liczy 7171 mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.). Obszary Gminy Staroźreby pod względem fizyczno – geograficznym przynależą do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. W krajobrazie dominują tereny równinne i lekko faliste. Przeważają lasy sosnowe, olchowe i brzozowe. W dorzeczu rzeki Płonki znajduje się ciąg przyrodnio – krajobrazowy, na terenie którego buduje swoje gniazda objęty ochroną perkoz dwuczuby. W miejscowości Staroźreby znajdują się pomniki przyrody – jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny oraz dąb szypułkowy. Na terenie gminy Staroźreby znajduje się wiele obiektów zabytkowych.

Gmina Staroźreby jest typowo rolniczą (1269 gospodarstw rolnych) z przeważającą uprawą zbóż i ziemniaków. Użytki rolne zajmuję 88% powierzchni, 6% to tereny leśne, 6% - pozostałe grunty.

         Długość dróg na terenie gminy Staroźreby wynosi 140,5 km w tym 16 dróg powiatowych o łącznej długości 64 km oraz 31 dróg zakładowych i gminnych o łącznej długości 76,5 km. Przez teren gminy przebiegają dwa szlaki komunikacyjne. Są to droga krajowa nr 10 Warszawa - Toruń oraz regionalna nr 567 Płock - Góra.

WARTO ZWIEDZIĆ:
Staroźreby

- Kościół  Św. Onufrego – poł XX w. wraz z ruchomym wyposażeniem, dzwonnica – koniec XIX w.

- zajazd wzniesiony w I poł XIX w.

- zespól pałacowy – pałac XVII-XIX w., brama wjazdowa- II poł.  XIX w., park – pocz. XIX w.

Nowa Góra

- zespół kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba z 1723 r. , dzwonnica z końca XIX w.

- zespół dworski, dwór z końca XIX w., park z I poł. XIX w.

Bromierzyk

- zespół dworski, dwór z pocz . XX w., - młyn- spichlerz z pocz. XX w., park z pocz. XX w.

Bromierz

-zespół dworski, dwór, park z pocz. XX w.

Bylino

- młyn wodny z pocz. XX w.

 

NASZYM SUKCESEM:

 • Zwodociągowanie gminy.
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby i Nowa Góra
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości  Staroźreby i Nowa Góra.
 • Modernizacja dróg i chodników gminie Staroźreby.
 • Wykonano asfaltowanie ulic w Staroźrebach i Nowej Górze
 • Budowa oświetlenia ulicznego. 
 • Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Bromierz i Sendek

NASZYM PROBLEMEM:

 • Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi
 • Brak zakładów przemysłowych
 • Zły stan dróg powiatowych
 • Zbyt niska subwencja oświatowa w stosunku do potrzeb

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 • Przebudowa dróg gminnych.
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra.
 • Budowa punktów świetlnych.
 • Przedszkole.
 • II nitka gazociągu przez Gminę Staroźreby.
 • Zakończenie wodociągowania gminy Staroźreby

Rys historyczny

Staroźreby, położone na 24 kilometrze drogi biegnącej z Płocka na północny wschód do Góry – ku trasie Bydgoszcz-Warszawa. Można nawet stwierdzić, że jest to nieomal centralne miejsce regionu okolonego dolinami Skrwy, Wkry i Wisły. Z dość dużej terytorialnie parafii, jaką była jedenastowieczna Zagroba, została utworzona nowa struktura parafialna, mianowicie Staroźreby. Sama nazwa miejscowości Staroźreby, jak wyjaśniają znawcy przedmiotu, składa się z dwóch członów – „Stary” oraz „Źrzeb”. Staropolskie wyrażenie „źrzeb”, a nowopolskie „źreby” znaczyło dział ziemi, miarę roli, łan. Była to zatem nazwa kultowa oznaczająca wydzielony kawał ziemi dla pierwszego osadźcy. W okresie piastowskim była to stara wieś książęca, stanowiąca niegdyś prawdopodobnie całość z kluczową barokową wsią Woźnikami. Ślady stałej obecności człowieka  w okolicach Staroźreb w granicach tutejszej gminy – jak wskazują wykopaliska – pochodzą z XI-XII w.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok