„Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

 

logo

O projekcie „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

 Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:

9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Tytuł projektu: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Partner nr 1: Gmina Bielsk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku

Partner nr 2: Gmina Bulkowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie

Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację społeczną i zawodową 135 osób z terenu powiatu płockiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Cele szczegółowe projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych u 51 osób z terenu powiatu płockiego, podniesienie umiejętności społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy u 135 osób z terenu powiatu płockiego, zwiększenie samodzielności, zaradności i poczucia własnej wartości u 135 osób z terenu powiatu płockiego, zwiększenie integracji środowiskowej u 135 osób z terenu powiatu płockiego, wzrost świadomości o korzyściach płynących z edukacji u 84 osób z terenu powiatu płockiego, wzrost umiejętności komunikacyjnych u 135 osób z terenu powiatu  płockiego, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności  społecznych u 135 osób z terenu pow. płockiego.

Grupa docelowa objęta wsparciem:

 1. Partner Wiodący (PCPR w Płocku) -75 osób, w tym 45 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą w wieku 15-25 lat oraz 30 osób

  z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu płockiego tj. (w 2020 roku - 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób

  z niepełnosprawnością; w 2022 roku - 15 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością).

 2. Partner nr 1 (GOPS w Bielsku) - 30 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku, w tym 6 osób z niepełnosprawnością tj.  (w 2020 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2022 roku -10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością).

 3. Partner nr 2 (GOPS w Bulkowie) - 30 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, w tym 6 osób z niepełnosprawnością tj. (w 2020 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2021 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością; w 2022 roku - 10 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością).

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

 1. Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników, kontrakt socjalny, ścieżka reintegracji

 2. Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego

 3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe

 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe

 5. Piknik integracyjny

 6. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.

 

Okres realizacji projektu: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wartość projektu ogółem: 1.161.780,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  915.780,00 zł

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok