Ponad 2 mln zł z budżetu Mazowsza dla Powiatu Płockiego

 

 W piątek 19 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Mazowieckich Programów Wsparcia dla Powiatu Płockiego.

 Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin, utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie– to tylko niektóre inwestycje w powiecie płockim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z powiatu płockiego. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na  modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

 W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył . Złożonych zostało w sumie wniosków, spośród których zostało dofinansowanych. Z wsparcie otrzymało

Wszyscy mieszkańcy, zarówno w miastach, jak też w małych miejscowościach powinni mieć dostęp do obiektów sportowych. Niestety, często ze względu na ograniczone środki, samorządy lokalne nie mogą sobie pozwolić na tego typu inwestycje. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie – mówi Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego.

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Bielsk

Remont instalacji oświetleniowej w hali sportowej w Bielsku

60 000,00

2.

Miasto i Gmina Drobin

Modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin

95 250,00

3.

Gmina Nowy Duninów

Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie

95 250,00

4.

Gmina - Miasto Płock

Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej

Nr 16 w Płocku

95 250,00

5.

Gmina Radzanowo

Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie

15 000,00

suma: 360 750,00

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu płockiego wsparcie pozwoli na realizację 6 projektów. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów czy system wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego. Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 440,5 tys. zł. 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Miasto i Gmina Drobin

Zdrowy oddech przedszkolaka

7 750,00

2.

Miasto i Gmina Drobin

Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w Drobinie

140 000,00

3.

Gmina Nowy Duninów

Utworzenie nowego i rewitalizacja istniejącego terenu zieleni w miejscach zurbanizowanych w m. Soczewka oraz Nowy Duninów gm. Nowy Duninów

26 276,00

4.

Gmina Miasto Płock

System wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5

16 482,00

5.

Gmina Miasto Płock

Zielone płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu

200 000,00

6.

Miasto i Gmina Gąbin

Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin

50 000,00

 

suma: 440 508,00

 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie płockim wsparcie otrzyma Gmina Miasto Wyszogród na zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród. 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

 

1.

Gmina Miasto Wyszogród

Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród ROD "WISEŁKA"

4 800,00

suma: 4 800,00

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic

 Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich . Gminy z  otrzymają ponad wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty dachów, posadzek, drzwi i bram garażowych w strażnicach OSP.

Lp.

Beneficjent - gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Bielsk

Remont elewacji garażu strażnicy w OSP Niszczyce

12 400,00

2.

Gmina Bielsk

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Bielsk

100 000,00

3.

Gmina Brudzeń Duży

Remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej strażnicy w OSP Sobowo

12 000,00

4.

Miasto i Gmina Drobin

Remont instalacji centralnego ogrzewania strażnicy w OSP Maliszewko

12 400,00

5.

Miasto i Gmina Gąbin

Remont północnej części pokrycia dachowego strażnicy w OSP Lipińskie

12 400,00

6.

Miasto i Gmina Gąbin

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w OSP

Dobrzyków

100 000,00

7.

Gmina Łąck

Remont posadzki w garażu strażnicy w OSP Łąck

12 400,00

8.

Gmina Mała Wieś

Remont bramy garażowej oraz okna w garażu strażnicy w OSP Brody Duże  

12 000,00

9.

Gmina Nowy Duninów

Remont pokrycia dachu strażnicy w OSP Dzierzązna

12 400,00

10.

Gmina Radzanowo

Remont instalacji elektrycznej strażnicy w OSP Juryszewo

12 400,00

11.

Gmina Słubice

Remont schodów oraz orynnowania strażnicy w OSP Słubice

11 000,00

12.

Gmina Stara Biała

Remont elewacji strażnicy w OSP Brwilno

12 400,00

13.

Gmina Słupno

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w OSP Słupno

100 000,00

14.

Gmina i Miasto Wyszogród

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Rębowo

50 000,00

15.

Gmina Miasto Płock

Remont dachu strażnicy w OSP Płock Trzepowo

12 400,00

suma: 484 200,00

Mazowiecki Program Dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach działania wpłynęły 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć aż 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Do powiatu płockiego trafi na 141tys. zł na realizację 3projektów.  Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą mogły zdobywać nowe umiejętności.

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Miasto Płock

Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku

45 000,00

2.

Gmina Miasto Płock

Modernizacja pracowni informatycznej w ZSZ im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku

49 000,00

3.

Powiat Płocki

Utworzenie specjalistycznej pracowni informatycznej drogą do cyfryzacji Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

47 000,00

suma: 141 000,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie płockim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 63 sołectwa z 15 gmin. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

–Już po raz drugi uruchomiliśmy program aktywizacji naszych mazowieckich sołectw. Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań istotnych dla ich mieszkańców. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe czy zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje, dlatego w tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie

(zł)

1.

Bielsk

Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie

10 000,00

2.

Bielsk

Rozbudowa budynku OSP w Zągotach

10 000,00

3.

Bielsk

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tłubicach oraz  wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Tłubicach

10 000,00

4.

Bielsk

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie

10 000,00

5.

Bielsk

Remont  budynku OSP w Zagrobie

10 000,00

6.

Bodzanów

Modernizacja oraz wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Wiciejewo

10 000,00

7.

Bodzanów

Budowa ogrodzenia działki gminnej o nr ewid. 118/18 w Białobrzegach

10 000,00

8.

Bodzanów

Wykonanie dachu świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo na działce o nr ewid. 19/2

10 000,00

9.

Bodzanów

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Reczyn

10 000,00

10.

Bodzanów

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Gronice

10 000,00

11.

Brudzeń Duży

Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Osiedlowej w Brudzeniu Dużym

5 000,00

12.

Brudzeń Duży

Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w budynku po byłej szkole w Główinie

10 000,00

13.

Brudzeń Duży

Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej w Nowych Karwosiekach

10 000,00

14.

Brudzeń Duży

Remont świetlicy wiejskiej w Karwosiekach Noskowicach

10 000,00

15.

Brudzeń Duży

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sikórz

10 000,00

16.

Bulkowo

Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Bulkowie

10 000,00

17.

Bulkowo

Budowa placu zabaw w Worowicach

9 753,00

18.

Bulkowo

Ogrodzenie działki gminnej nr ew. 165/3 w m. Włóki wraz z zagospodarowaniem terenu

10 000,00

19.

Drobin

Remont remizy OSP w Setropiu

10 000,00

20.

Drobin

Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną

10 000,00

21.

Drobin

Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo

10 000,00

22.

Drobin

Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy

10 000,00

23.

Drobin

Budowa i utrzymanie placu zabaw (sołectwo Psary)

10 000,00

24.

Gąbin

Remont boiska sportowego w miejscowości Czermno

10 000,00

25.

Gąbin

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzemeszno

10 000,00

26.

Gąbin

Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzew

10 000,00

27.

Gąbin

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie

10 000,00

28.

Gąbin

Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w miejscowości Lipińskie

10 000,00

29.

Łąck

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Wincentów

10 000,00

30.

Łąck

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie poprzez zakup nowych urządzeń

10 000,00

31.

Łąck

Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Władysławów

10 000,00

32.

Łąck

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały poprzez zakup nowych urządzeń

10 000,00

33.

Łąck

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz poprzez zakup nowych urządzeń

10 000,00

34.

Mała Wieś

Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie

10 000,00

35.

Mała Wieś

Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie

10 000,00

36.

Mała Wieś

Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie

10 000,00

37.

Mała Wieś

Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie

10 000,00

38.

Mała Wieś

Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - zakup, dostawa i montaż okien i drzwi

10 000,00

39.

Nowy Duninów

Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka - Etap II

10 000,00

40.

Nowy Duninów

Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki

10 000,00

41.

Nowy Duninów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dzierzązna

10 000,00

42.

Nowy Duninów

Zakup wyposażenia promocyjno-wystawowego

10 000,00

43.

Nowy Duninów

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska

10 000,00

44.

Radzanowo

Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie

10 000,00

45.

Radzanowo

Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie

10 000,00

46.

Słubice

Remont strażnicy OSP w Piotrkówku

10 000,00

47.

Słubice

Montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew

10 000,00

48.

Słubice

Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Wiączeminie Polskim

10 000,00

49.

Słupno

Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - II etap

8 000,00

50.

Słupno

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego

10 000,00

51.

Słupno

Zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stołami biesiadnymi

6 486,40

52.

Słupno

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

5 891,84

53.

Słupno

Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi

9 249,00

54.

Stara Biała

Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice

10 000,00

55.

Stara Biała

Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice

10 000,00

56.

Stara Biała

Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki

10 000,00

57.

Staroźreby

Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo

10 000,00

58.

Staroźreby

Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bromierz

4 620,25

59.

Staroźreby

Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sędek

4 896,85

60.

Staroźreby

Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra

10 000,00

61.

Wyszogród

Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinkach

4 100,00

62.

Wyszogród

Renowacja ścian wewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie

3 100,00

63.

Wyszogród

Doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury

10 000,00

     

Razem: 591 097,34

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.