Chorzy, starsi, dzieci… Pomagamy wszystkim, którzy potrzebują wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podsumowało swoją działalność za 2017 rok. Warto zapoznać się choć z częścią tej pracy i przekonać się, jak wiele robi Powiat Płocki, by poprawić życie mieszkańców.

- Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym czy młodzieży, która wymaga właściwych wzorców i wsparcia, jest jednym z naszych priorytetów. Owszem, dla każdego samorządu istotne są inwestycje, remonty, nowe drogi, które także przecież wpływają na poprawę życia. Jednak to codzienne, często przyziemne, problemy i potrzeby ludzi powinny być najważniejsze dla rządzących na wszystkich szczeblach. Dla nas są, dlatego tak wiele robimy z myślą o naszych mieszkańcach – podkreśla Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

- Nieustannie zabiegamy o jak najlepsze warunki dla mieszkańców domów pomocy społecznej, interesujące zajęcia dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz godne życie osób niepełnosprawnych. Pozyskujemy środki finansowe na dofinansowanie rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób wykluczonych i z niepełnosprawnościami – mieszkańców Powiatu Płockiego. Na bieżąco monitorujemy sytuację w podległych nam jednostkach, zawsze na pierwszym miejscu stawiając potrzebującego opieki człowieka – dodaje Małgorzata Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

PCPR w Płocku, jako samorządowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, bezpośrednio podporządkowana Zarządowi Powiatu w Płocku, koordynuje i realizuje zadania z zakresu polityki społecznej.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiat Płocki prowadzi 6 domów pomocy społecznej: w Miszewie, Brwilnie, Goślicach, Koszelewie, Zakrzewie i Wyszogrodzie. Łącznie mieszka tu 659 osób (stan na koniec 2017 r.), najwięcej – w DPS Miszewo, najmniej – w DPS Wyszogród.

W 2017 roku domy pomocy społecznej Powiatu Płockiego wykonały szereg prac modernizacyjnych oraz remontowych mających na celu poprawę i przede wszystkim utrzymanie standardów.

Spośród zadań inwestycyjnych na szczególną uwagę zasługuje remont Spichlerza polegający na wzmocnieniu więźby dachowej i wymianie pokrycia dachowego na terenie DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie za kwotę ponad 237 tys. zł.

Oprócz tego poprawa bazy lokalowej i wyposażenia domów nastąpiła poprzez m.in.:

 • Prowadzenie przeglądów, bieżących remontów i napraw sprzętu oraz urządzeń technicznych
 • Prowadzenie bieżących remontów i malowanie pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń ogólnego użytku dla mieszkańców i pracowników
 • Doposażenie pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dziennego pobytu w meble i sprzęty
 • Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny
 • Doposażenie w sprzęt komputerowy oraz w sprzęt biurowy
 • Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych: DPS Brwilno
 • Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych: DPS Nowe Miszewo (dofinansowanie ze środków PFRON)

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej jest jedną z form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które - według orzeczenia lekarskiego - nie są zdolne do wykonywania pracy zawodowej nawet na chronionym rynku pracy i w wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności mają wskazanie do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące na terenie Powiatu Płockiego w 2017 roku:

 • WTZ w Nowym Miszewie przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” – dla 50 uczestników
 • WTZ w Zakrzewie przy DPS w Zakrzewie – dla 45 uczestników
 • WTZ w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Słupnie – dla 30 uczestników
 • WTZ Fundacji „Panaceum” w Koszelewie – dla 30 uczestników (pod koniec roku liczba uczestników zwiększyła się do 40 osób)
 • WTZ w Męczeninie przy Stowarzyszeniu Akademia Praktyki i Innowacji w Męczeninie – dla 35 uczestników
 • WTZ Fundacji „Panaceum” w Machcinie – dla 40 uczestników

W roku 2017 na działalność warsztatów wydatkowano łączną kwotę w wysokości 4.488.303,48 zł, z czego 452.034,29 zł stanowiły środki Powiatu Płockiego, a 4.036.269,19 zł stanowiły środki PFRON.

TURNUSY, SPRZĘT, LIKWIDACJA BARIER

Jednym z najważniejszych obszarów pomocy osobom niepełnosprawnym jest rehabilitacja społeczna. Ma ona na celu umożliwienie takim osobom uczestniczenia w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Chodzi o wyrabianie zaradności, umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych, likwidowanie barier architektonicznych, transportowych czy komunikacyjnych.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, ale także zawodowej, zalicza się uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych i w opisanych wyżej warsztatach terapii zajęciowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na bieżąco współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje działalność WTZ, turnusy rehabilitacyjne czy zakup odpowiedniego sprzętu.

Środki wydatkowane w zakresie rehabilitacji społecznej w 2017 roku:

 • Turnusy rehabilitacyjne - dofinansowanie przyznano 112 osobom na łączną kwotę 88.885,00 zł
 • Likwidacja barier - dofinansowanie przyznano 25 osobom na łączną kwotę 112.452,95 zł
 • Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne - dofinansowanie przyznano 200 osobom na łączną kwotę 232.296,00 zł

W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2017 roku PFRON udzielił dofinansowania w kwocie 54.919,42 zł na organizację 17 imprez przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

W 2013 r. Powiat Płocki zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na mocy której realizowany jest program „Aktywny samorząd”. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób wymagających pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program realizowany był oczywiście również w 2017 r., m.in. poprzez pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne; pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego.

W dniu 12 grudnia 2017 r. Powiat Płocki zawarł też umowę z PFRON, na mocy której realizowany jest program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”.

AKTYWIZACJA OSÓB WYKLUCZONYCH

W 2017 r. PCPR rozpoczęło realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Powiatu Płockiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, które zostaną zrealizowane poprzez aktywizację zawodową oraz aktywizację społeczną.

Uczestnikami projektu są przede wszystkim wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą, a także osoby z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu to 622.892,35 zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 498.313,88 zł, a wkład własny - 124.578,47 zł.

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.