Oficjalne rozpoczęcie budowy kanalizacji w aglomeracji Bodzanów

 

7 lutego 2018 r. dokonano oficjalnego „wbicia łopaty” rozpoczynające realizację projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” realizowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Gmina Bodzanów w 2015 roku podjęła działania mające na celu aktualizację projektu kanalizacji sanitarnej celem dostosowania do wymogów konkursowych naborów w POIŚ. Pierwotne założenia z 2012 roku nie uwzględniały rozbudowy oczyszczalni ścieków celem zapewnienia możliwości przerobu ścieków od tylu mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci. Po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni i aktualizacji pierwotnego projektu sieci wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie. Nasz wniosek otrzymał pierwsze miejsce na liście inwestycji skierowanych do dofinansowania.

Dofinansowanie zostało udzielone na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 15.05.2017 r. pomiędzy Gminą Bodzanów a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całkowita Projektu oszacowana na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 15 285 792,29 zł, z czego kwota dofinansowania to 7 922 514,30 zł.

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami obszarze aglomeracji położonej w m. Bodzanów, Chodkowo i Chodkowo Działki o łącznej dł. 15,85 km oraz rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie o drugi ciąg technologiczny.
Budowa kanalizacji realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap budowy sieć kanalizacji sanitarnej obejmujący odcinek o długości 1,03 km zrealizowała w roku 2016 firma –Wykonawstwo Robót Wodno - Sanitarnych „BANGO” s.j. za kwotę 313 tys. zł
Obecnie rozpoczyna się budowa drugiego etapu za kwotę brutto 10 940,9 tys. zł. Zakończenie zgodnie z zawartą umową zaplanowane jest na 30 listopada 2019 roku
Wykonawcą II etapu jest konsorcjum firm: Hydropol Sp. z o.o. z siedziba w Gostyninie która jest jednocześnie liderem oraz firmy BANGO s.j. i firmy WASEK.
Efektem końcowym zrealizowanego zadania będzie stworzenie warunków do przyłączenia mieszkańcom m. Bodzanów, Chodkowo i Chodkowo Działki na obszarze aglomeracji.

Kolejnym etapem zamykającym całe zamierzenie inwestycyjne pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” jest wybór wykonawcy rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bodzanowie o drugi ciąg technologiczny. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

W uroczystości wzięli udział, dyr. Delegatury UM w Płocku Tomasz Kominek, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Proboszcz parafii Bodzanów ks. Tomasz Mazurowski, przedstawiciele wykonawcy, Hydropol prezes Paweł Żółtowski,
Bango prezes Zdzisław Banaszczak, Sławomir Goszczycki i Wojciech Nowacki, inspektor nadzoru inwestorskiego Janusz Strzelacki i Jacek Kłudkowski, radni do rady powiatu Paweł Bogiel, Andrzej Kuliński i Stefan Jakubowski, Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów wraz z radnymi, Sołtysi wsi Bodzanów, Chodkowo i Chodkowo Działki oraz mieszkańcy.

źródło: bodzanow.pl

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.