Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Pana Mirosława Wójcickiego – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a, art. 114 ust. 3, 4 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wszczęte zostało postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 1/1 o pow. 0,38 ha, położonej w obrębie Boryszewo Nowe, m. Radzanowo w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku wydaną przez Wójta Gminy Radzanowo.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została zamieszczona w prasie ogólnopolskiej – Gazecie Wyborczej w dniu 24 sierpnia 2017 roku, na stronach internetowych Powiatu Płockiego www.powiat-plock.pl, bip.powiat-plock.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanowo.

W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 powołanego wyżej Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania wniosków i żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, pokój nr 309 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (wywieszenia) w godzinach urzędowych, tj. poniedziałek-wtorek 730 - 15 30, środa 730 - 1700, czwartek-piątek 730 - 1530.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 6 listopada 2017 roku do dnia 20 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa  Powiatowego w Płocku, publikuje się na stronach internetowych Powiatu Płockiego: www.powiat-plock.pl, bip.powiat-plock.pl, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Radzanowo celem wywieszenia na okres 14 dni.

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.